AUTOCONSUM AGRO

AUTOCONSUM AGRÍCOLA

El agrícola i ramader és un dels sectors amb més potencial en l’aplicació de les fonts renovables d’energia amb l’objectiu d’assolir una alta rendibilitat econòmica i ambiental.

L’autoconsum fotovoltaic és molt competitiu en granges, magatzems, sistemes de reg, plantes d’assecat, indústries de transformació i fred, i altres, a causa dels alts consums elèctrics suportats, que solen coincidir amb els períodes de possible generació fotovoltaica.

L’amortització de les inversions en autoconsum fotovoltaic en aquest sector sol ser a molt curt termini.

L’autoconsum fotovoltaic en el sector agrícola i ramader ens ofereix un recurs elèctric permanent, barat i respectuós amb el medi ambient, i que, a més de l’estalvi produït i la millor competitivitat en l’explotació, enforteixen la imatge dels productors i productores del sector primari i de la seua transformació i logística.

BENEFICIS DEL AUTOCONSUMO AGRO

ESTALVI

Costos més baixos en comparació amb altres solucions.

ADAPTAT PER A TOTS

Els sistemes de reg es poden adaptar fàcilment tant en àrees agrícoles xicotetes i grans.

BENEFICIS AMBIENTALS

Reduïm a el 100% l'ús de combustibles fòssils com el petroli i gas que creen CO2 amb la qual cosa es redueix l'impacte sobre l'escalfament global.

BENEFICIS FISCALS

La venda de l'energia sobrant a la xarxa facilitarà la reducció de l'termini d'amortització de les instal•lacions

PLUSVÀLUA

Increment del valor de finca

SENSE LÍMIT DE POTÈNCIA

Heliotec s’ha especialitzat des dels seus inicis en aquest sector, en el qual ha desenvolupat multitud de projectes en col·laboració amb LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ, així com amb altres organitzacions professsionals

PASSA'T A L'ENERGIA SOLAR