Sistema d'Autoconsum fotovoltaic

L’autoconsum fotovoltaic és el sistema basat en energies renovables que fa possible la producció d’electricitat per al propi consum, a través de panells solars fotovoltaics.

Ara el cost de l’energia solar fotovoltaica s’ha reduït fins a ser altament competitiu amb les fonts d’energia fòssils convencionals. El cost de l’electricitat solar ha disminuït fins a arribar al moment en què es realitzen instal·lacions sense ser necessaris incentius ni subvencions.

Aquest sistema és apte per a residencial, indústries i serveis, agricultura i ramaderia, centres públics, etc. El sistema tecnològic que s’utilitza per generar l’electricitat és denominat sistema d’autoconsum, en les modalitats d’individual o compartit, amb o sense excedents, o acollit o no a sistema de compensació.

Destaca l’aparició de la modalitat d’autoconsum fotovoltaic acollit a sistema de compensació, el qual permet que l’electricitat produïda i no consumida de forma immediata puga abocar a la xarxa perquè el sistema ens compense econòmicament en el consum.

AVANTATGES DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAIC

Sense Problemes de demanda

S'eviten problemes per abastir tota la demanda en hora punta, coneguts pels talls d'electricitat i caigudes de tensió.

kWh a un PREU ESTABLE

Amb l'abaratiment dels sistemes d'autoconsum i l'encariment de les tarifes elèctriques, ja és més barat que produïm la nostra pròpia electricitat.

Redueix el cost de la factura

Es redueix la dependència que tenim de les companyies elèctriques.

PRODUEIX ELECTRICITAT VERDA

Reforcem el nostre compromís amb el medi ambient, evitant l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i de radioactivitat.

Redueix les inversions

Es genera un sistema distribuït de generació elèctrica que redueix la necessitat d'invertir en noves xarxes i redueix les pèrdues d'energia pel transport de l'electricitat a través de la xarxa.

Silenciosa i ESTÈTICA

Els sistemes d'autoconsum fotovoltaics utilitzen l'energia solar, una font gratuïta, inesgotable, neta i respectuosa amb el medi ambient.

Heliotec va instal·lar el primer autoconsum de la Comunitat Valenciana en el supermercat de la Cooperativa Agrícola Sant Vicent Ferrer, de la Vall d’Uixó.

PASSA'T A L'ENERGIA SOLAR