INSTAL•LACIONS AÏLLADES

INSTAL•LACIONS FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES

Els sistemes fotovoltaics aïllats s’instal·len per subministrar energia elèctrica en àrees aïllades de la xarxa elèctrica, generant el 100% de la demanda energètica. Solen instal·lar-se en zones rurals i naturals, en les que és inviable tècnica, econòmica o ambientalment la distribució d’energia elèctrica mitjançant la xarxa.

Aquests sistemes estan compostos per panells fotovoltaics, reguladors de càrrega, bateries solars i inversors, per crear un sistema totalment independent dels proveïdors externs d’energia elèctrica, i segons el qual tota energia rebuda serà del sol, amb el possible suport d’altres fonts renovables d’ energia, com la biomassa, minieòlica o minihidràulica.

Les instal·lacions aïllades s’implementen en zones que no tenen connexió, o on no es pot utilitzar l’autoconsum normal 🌞

Heliotec va desenvolupar la instal·lació fotovoltaica aïllada del projecte d’ecoturisme Mar de Fulles, de 50 kW de generació, i un potent sistema d’acumulació. Amb aquest sistema aïllat s’ha evitat haver de portar línies elèctriques per l’interior del Parc Natural de la Serra d’Espadà, oferint un subministrament energètic òptim per aquest hotel. Aquesta instal·lació va merèixer el premi Citizenergy de 2016, concedit al Parlament Europeu.

AVANTATGES D'INSTAL•LACIONS AÏLLADES

Independència elèctrica

Tu manes sobre el consum, no tens dependència de la xarxa elèctrica i controles les teues despeses.

Confiança Energètica

Els sistemes són d'alta qualitat i es pot adaptar per a qualsevol necessitat ja siga un habitatge, hotel, col•legi o empresa.

Beneficis ambientals

Reduïm a el 100% l'ús de combustibles fòssils com el petroli i gas que creen CO2 amb la qual cosa es redueix l'impacte sobre l'escalfament global.

CONSUM PROPI

Tot el que el client consumeix del sistema és gratis i tes té disponibilitat d'energia tant de dia com de nit.

Ràpida Amortització

Entre una mitjana de 10 anys s'han d'estar amortitzats i s'assegura un estalvi considerable durant la vida útil.

ZERO PREOCUPACIONS

Projecte, permisos, papers no cal preocupar-se de res, Heliotec s'encarrega de tot.

PASSA'T A L'ENERGIA SOLAR