Confirmar correo eléctronico de la aplicación de fusion solar📲☀ en tu dispositivo Android

Confirmar correu eléctronic de l'aplicació de fusion solar📲☀ en el teu dispositiu Android

fusion solar 7

MÈTODE 1

1. Primer de tot, cal iniciar sesió amb el vostre usuari i contrasenya en l’app de fusion solar: (aquest usuari és només per a mostrar el tutorial)

2. Una vegada dins de l’aplicació , en la part de baix, fem clic en “Yo

Esperarem 2 minuts i si ens apareix el missatge li donarem a “Confirmar

3. En aquesta pàgina, premerem en “Correo

4. En aquesta finestra, ens demanaran la “contrasenya” (1) del nostre compte i li donarem a “següent” (2)

5. En la segona part, ens demanaran el “correo” i li donarem al botó “Enviar” (1)

6. Tindrem 5 minuts MÀXIM per a poder escriure el codi i confirmar el correu.

7. A continuació escriurem el codi en la casella que hi ha davall del correu i li donarem a “Confirmar” (1)

I ja tindriem confirmat el correu del compte de fusion solar (Ja no ens hauria d’aparéixer el missatge per a confirmar el correu eléctronic)

Per a mes informació contacte amb el suport tecnic d'Huawei Technologies España S.L:

Huawei Technologies España S.L
Parque Empresarial Las Tablas Calle Isabel Colbrand, 22 Las Tablas, 28050, Madrid, España
Tel: +80 03 38 88 888
Email: es.inverter@huawei.com

MÈTODE 2 (utilitzar això només en cas que el primer mètode no funcione)

1. En aquest segon mètode, ens anirem a la pestanya de baix en “Yo

2. Una vegada dins li donarem a l’apartat on diu “Correo

3. Introduirem la contrasenya en la casella (1) i li donarem a “Siguente” (2)

4. Per ultime la donarem a “Enviar” (1) , tindrem 5 minuts MÀXIM per a poder confirmar el correu amb el codig que rebrem i introduirem en la casella (2) després li donarem a “Confirmar” (3) i ja tindriem el nostre compte activat.